Jordarmering/Geonät

Mark

Geonät är en effektiv lösning för att armera och förstärka jord. Vid rätt användning kan du spara jord- och fyllnadsmassor eller bygga brantare slänter och murar.

Visningsläge:
I lager

TRÄSPIK 25 CM

FÖR KOKOSNÄT, 1 SPIK/KVM