Avloppspaket enbart BDT minireningsverk

Enskilda Avlopp

BDT (Bad, Dusch, Tvätt) markbäddar. Samtliga bäddar kan kompletteras med en sluten tank för WC-vatten. Man får då en komplett avloppsanläggning för hög skyddsnivå.

Visningsläge: