Byggvaruhandel för husgrunder & markprodukter

Markvaruhuset är en byggvaruhandel som specialiserat sig inom produkter för mark-, grund- och VA-byggnationer. Med flerårig erfarenhet inom byggande av husgrunder, mark- och VA-anläggningar har vi ovärderliga kunskaper inom dessa områden i byggbranschen.