Dagvattenrännor/ linjeavvattning

Dagvatten avledning och tillbehör

Dagvattenrännor, även kallat linjeavvattning är en effektiv och smidig lösning för att hantera dagvatten på t ex parkeringsplatser, vägar, hamnar mm. Rännorna har olika belastningsklasser beroende på deras användningsområden.

 

Belastningsklasser

A15 - Fotgängare och cyklister

B125 - Gång- och cykelbanor samt garageuppfarter

C250 - Kantstensområden på vägar

E600 - Hamnar och flygplatser

Visningsläge:
Se varianter

ACO Hexaline A15

Se varianter

Stora Base C250