Markeringsband och skydd

Kabelskydd - rör, slang och tillbehör

Markeringsband med färg och text för att markera och varna för nedgrävna installationer. Markeringsband bör alltid användas för att undvika onödiga skador på kablar och ledningar.

Visningsläge: