Biotankar

Enskilda Avlopp

En smidig lösning som tar mindre plats är biobädd. Här är bädden inbyggd i en inkapslad tank vilket spar plats och ger en helt avskild avledning av det renade vattnet. Den slutna biobädden ersätter då både infiltrations- och markbädd. Den stora fördelen med biobädd är att den tar minimalt utrymme i anspråkt samt har en snabbare och enklare installation. Nackdelen är en högre inköpskostnad men en fördel är att installationskostnaden oftast är lägre.

Visningsläge: