Pordränskiva P25

Pordrän och tillbehör

Pordränskiva P25 – 70 kPa.

Prodränskivor används som ett effektivt fuktskydd med en dränerande, kapillärbrytande, värmeisolerande och uttorkande funktion för källarväggar, källargolv, platta på mark och krypgrunder.

Till gårdsbjälklag, gröna tak och takterrasser används Pordränskivan tack vare sin värmeisolerande och dränerande funktion.

 

 

Pordränskivan används också med fördel under markytor, t ex idrottsytor såsom fotbollsplaner, golfgreener och paddockar eller under marksten och bakom murar där Pordräns dränerande och tjälisolerande egenskaper gör stor nytta.

 

Visningsläge: