Vattenmätarbrunnar

Spolposter och vattenmätarbrunnar

Vattenmätarbrunnar används för att placera vattenmätaren utanför fastigheten. Anledningen till detta kan vara avstånd till förbindelspunkt, gemensamhetsanläggning eller att det saknas plats i fastigheten. Tänk på att alltid kontrollera vad som gäller för just för din fastighet.

Visningsläge: