Jordarmering/Geonät

Väg & Mark

Geonät är en effektiv lösning för att armera och förstärka jord. Vid rätt användning kan du spara jord- och fyllnadsmassor eller bygga brantare slänter och murar.

Visningsläge:
I lager

TRÄSPIK 30 CM

FÖR KOKOSNÄT, 1 SPIK/KVM 250st/förp.