Infiltrationspaket

Enskilda Avlopp

Infiltration är en vanlig metod för att rena avloppsvattnet och kan liknas med naturens egen reningsmetod. Avloppsvattnet leds först genom en slamavskiljare som tar hand om partiklar och fett. Slamavskiljaren måste slamtömmas med jämna mellanrum.

Vattnet går sedan vidare ut i spridarrör som portionerar ut vattnet i infiltrationsbädden. Själva bädden kan bestå av tvättad sten/grus, eller av moduler av sk biotextil. Fördelen med moduler är att de inte kräver lika stor yta som en infiltrationsbädd av grus och är därför en betydligt vanligare infiltrationsbädd idag. 

Vid förläggning av infiltration måste det säkerställas att marken kan ta emot vattnet. Markens infilitrationsförmåga klassas genom LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate), vilket anger hur många liter/kvm marken kan ta upp under ett dygn.  LTAR-värdet anger sedan vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig bäst för de givna förhållandena. För att ta reda på LTAR-värdet gör man en sk. perkolationsanalys. Provkit för att fastställa LTAR-värdet kan beställas här.

Infiltration kan användas både för BDT och WC. Om hög skyddsklass måste uppfyllas krävs en sk. fosforfälla som portionerar ut fosforfällningsmedel.

Visningsläge:
I lager

BIOMODULPAKET BAGA BDT

INKL. SPRIDARRÖR, SPRIDARPLATTOR, VENTILATIONSRÖR OCH FIBERDUK. 11M2

I lager

BIOMODULPAKET BAGA BDT+WC

INKL. SPRIDARRÖR, SPRIDARPLATTOR, VENTILATIONSRÖR OCH FIBERDUK. 16M2