Isolering XPS

Isolering

XPS cellplastisolering har både högre tryckhållfasthet och lägre vattenupptagning än EPS. Detta gör att XPS kan användas vid större laster och förläggas där fukt kan förekomma, även om de måste ligga i dränerande konstruktioner för att undvika alltför hög vattenupptagning. Vi har XPS i olika mått och hårdheter lagerlagt för omgående leverans.

Visningsläge: