Pordrän och tillbehör

Fuktskydd

Med Pordrän® värmeisolerande och dränerande skivor får du kompletta lösningar på fuktproblem i många viktiga konstruktionsdelar. Pordrän ger 360° fuktskydd – från ovan, sidorna och underifrån i både nyproduktion och befintliga hus och byggnader.

Visningsläge: