Armeringsstål

Armering

Visningsläge:
Se varianter

Armeringsjärn

B500C-T