Pordrän dränkloss och tillbehör

Pordrän och tillbehör

Dränkloss – 99 kPa, finns i varianterna rak och hörn. Pordrän dränkloss innehåller dräneringsrör som är omgivet av Pordränkulor – samma som Pordränskivan – med utomordentlig dräneringskapacitet, och ersätter behovet av makadam eller singel.

Visningsläge: