Mursten massiva

Lättklinker

Lättklinker är ett traditionellt och väletablerat material och har använts under flera decennier i murade konstruktioner som grunder, källarväggar, inner- och ytterväggar, garage mm. Blocken består av lättklinkerkulor, cement, sand och vatten.

 

Visningsläge:
Se varianter

Murblock

Lättklinker

Se varianter

Finblock

Lättklinker

Se varianter

Passblock

Lättklinker