Pordrän tacklist och tillbehör

Pordrän och tillbehör

Pordrän täcklist används som avslut vid montering av Pordränskivan, ca 50 mm under tänkt färdig markyta.

Pordrän täcklist finns i två bredder 100 och 200 mm breda, båda 2500 mm långa.

Visningsläge: