Byggvarudeklarationer

Byggvarudeklarationer blir allt viktigare för oss som är verksamma inom bygg- och entreprenadbranschen. Byggvarudeklarationen (BVB) ger bl a information om varans innehåll, om dess miljöpåverkan och hur avfallet ska hanteras.

Vi arbetar just nu på få in dessa dokument på så många av våra produkter som möjigt. Du hittar denna under "bilagor" som finns under produktbeskrivningen. Där finns även, i förekommande fall, andra dokument såsom säkerhetsdatablad, monteringsanvisningar, ritningar mm.

Skulle du sakna någon byggvarudeklaration så ber vi er kontakta oss.

Alla nyheter